Privacybeleid

Privacybeleid

Fou D’o, gevestigd te Snepkaai 40, 9000 Gent, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring wordt naar “Fou D’o” ook verwezen naar “wij”.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fou D’o verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fou D’o verwerkt uw persoonsgegevens om  telefonisch contact met u op te nemen  of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, met uitzondering van onze eigen leveranciers, indien dit noodzakelijk is voor de goede werking van uw aangekocht product of dienst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Fou D’o bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fou D’o verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Fou D’o gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website werkt samen met Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze website te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics is te vinden via volgende link: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@foudo.be.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fou D’o en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@foudo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fou D’o zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Fou D’o wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Belgische Privacycommissie: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fou D’o  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@foudo.be.

Fou D’o heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • SSL : wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding met 256-bit versleuteling. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen

Fou D’o zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag heeft over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen:

  • Per post: Fou D’o, Snepkaai 40, 9000 Gent, België
  • E-mail: info@foudo.be